Per simplificar un diagrama de blocs com el següent
s'han de repetir els següents passos tantes vegades com calgui:

  identificar una disposició de blocs
  trobar el seu equivalent a la taula
  substituir l'equivalent al seu lloc
  repetir els passos anteriors fins que no es pugui seguir simplificant.