Comencem per definir les freqüències implicades
És la freqüència de tall de fase.
És la freqüència a què la fase és -180º
Matemàticament es troba a partir de    
Com reconèixer-la a una representació
És la freqüència de tall de guany.
És la freqüència a què el guany és 1, o dit d'una altra manera 0dB.
Matemàticament es troba a partir de    
Com reconèixer-la a una representació
Els valors de guany i fase que resulten a aquestes freqüències són:
És el guany en el moment en què la freqüència és la de tall de fase (fase=-180º).
És la fase en el moment en què la freqüència és la de tall de guany (guany=0dB).
Per fi arribem a
GM
Marge de guany. És una mida d'estabilitat relativa. És la magnitud de l'invers de la funció de transferència a llaç obert a la freqüència .
Matemàticament es troba a partir de    
s'expressa en decibelis   
Com reconèixer-lo a una representació
PM
Marge de fase. És una mida d'estabilitat relativa. És la suma de 180 graus a l'angle de fase de la funció de transferència a llaç obert a la freqüència .
Matemàticament es troba a partir de    
Com reconèixer-lo a una representació