Anem a representar a la carta de Nichols la funció:
que és la funció de transferència a llaç obert del sistema que volem estudiar.

El sistema a estudi a llaç tancat es defineix per:

  normalitzar la funció G(s)
  omplir una taula amb , guany i fase de G(s)
  situar els punts a l'àbac de Black
  reconèixer valors interessants a llaç tancat. 

Una altra manera de dibuixar la funció a llaç tancat seraa donant valors a directament en C/R. Llavors no caldria l´àbac de Black. Per tant aquest àbac s'utilitza quan resulta engorrós treballar amb la funció a llaç tancat.