Aquest programa normalitza la funció, calcula la freqüència natural, l'esmorteïment, els pols, la seva situació aproximada al pla, i si el comportament serà estable. Introdueix els coeficients i el guany K

 


 wn =
   z =
s1=
s2=