Volem representar el diagrama de Bode de la funció:

No és imprescindible seguir tots els passos, però aclareixen possibles dubtes.


  normalitzar la funció
  trobar les freqüències de tall
  sumar resultats parcials
  dibuixar el guany i fase real
  assenyalar les freqüències en què les corbes tallen els eixos (opcional)
  condicions d'estabilitat (opcional) 


Una altra manera de dibuixar el diagrama de Bode és anar dibuixant per cada freqüència el seu guany i la seva fase. Veure Nyquist