Seguirem els següents passos sense simplificació prèvia.
En realitat, aplicar Mason és en ell mateix una simplificació.
Simplificar el diagrama de blocs funcionals a través de la taula pot resultar de gran ajuda, tot i que si no es domina pot portar a errors.
Una taula amb les equivalències més comuns la pots trobar aquí