Para compensar cualquier función por adelanto de fase seguiremos los siguientes pasos:

El primer pas és vista general d'allò que busquem.


normalitzar la funció i identificar dades
 trobar la freqüència de tall i la fase actual
calcular el marge de fase i l'augment necessari a
 trobar la nova freqüència de tall
determinar el sistema compensador i comprovar que és suficient
dibuixar Bode (opcional) Veure Bode


Els càlculs d'aquests passos serviran per determinar els valors del sistema compensador (Gc)
Com a idea, podem pensar en un circuit de l'estil de la figura
 
amb el què s'aconsegueix un augment del guany entre els valors z i p, que provocaran una variació al marge de fase del sistema.
És una compensació per avenç de fase.