Per compensar qualsevol funció per retard de fase seguirem els següents passos:

El primer pas és vista general del que busquem.


  normalitzar la funció i identificar dades
  trobar la freqüència de tall i el marge de fase actual
  calcular la nova freqüència de tall i l'atenuació a
  determinar el sistema compensador
  obtenir el sistema compensat i comprovar que és suficient
dibuixar Bode (opcional) Veure Bode


Els càlculs d'aquest passos serviran per determinar els valors del sistema compensador (Gc)
Como a idea, podem pensar en un circuit de l'estil de la figura
 
amb el què s'aconsigueix un augmento del guany entre wp y wz, que provocaran una variació en el marge de fase del sistema.
És una compensació per retard de fase.